Masz pytanie?
Subskrypcja


Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Teresa Stajnke, ul. Krzywe Koło 11, 84-230 Rumia, NIP: 9580796700 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

Prawa autorskie

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.steresa.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Teresy Stajnke wykonującej działalność
pod nazwą ST-ART PRACOWNIA RĘKODZIEŁA Teresa Stajnke wpisaną do  Centralnej Ewidencji  i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9580796700, REGON  221196800 z siedzibą przy ul. Krzywe Koło 11 w Rumi, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@steresa.pl, tel. +48 695 935 432. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.steresa.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek  z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.steresa.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością
cywilnoprawną oraz karną.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Wyszukiwarka
Facebook